O nás

Spoločnosť Rescue Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2019 s víziou profesionálneho partnera v oblasti vzdelávania laickej aj odbornej verejnosti v oblasti prvej pomoci, ale aj zdravotníckeho zabezpečenia podujatí.
Náš tím spolupracovníkov tvoria výlučne odborne spôsobilí zamestnanci pracujúci dlhodobo v odbore neodkladnej zdravotnej starostlivosti - na pozícii zdravotnícky záchranár.
Pôsobnosť firmy Rescue Slovakia s.r.o. je v rámci celého Slovenska.