Kurzy prvej pomoci

Rescue Slovakia s.r.o. realizuje široké spektrum kurzov prvej pomoci pre laickú ale aj odbornú verejnosť akreditovaných MZSR pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, iných záujemcov a organizácie. 

Jedná sa o 8 hodinový kurz prvej pomoci na základe osvedčenia o akreditácii MZSR.

• Kurz prvej pomoci pre právnické osoby v súlade so zákonom č. 124/ 2006 Z.z. 
• Kurz prvej pomoci pre zamestnancov samosprávy 
• Kurz prvej pomoci pre druhý stupeň základné  stredné školy, pedagogický zbor
• Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie   
• Kurz prvej pomoci pre zdravotníckych pracovníkov (lekári, zdravotné sestry a praktické sestry,...)
• Kurz prvej pomoci pre domy ošetrovateľskej starostlivosti a DSS (domov sociálnych služieb)
• Kurz prvej pomoci pre materské centrá
• Kurz prvej pomoci prispôsobený špecifikám DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) s dôrazom na  vyprosťovanie a transport pacienta, imobilizačné techniky,          termické poranenia, základnú  prípadne rozšírenú resuscitáciu
• Kurz prvej pomoci plne vedený skúseným inštruktorom v ANGLICKOM JAZYKU

Kurzy prvej pomoci je možno obsahovo a tematicky doplniť na základe požiadaviek zákazníka v súlade s platnou legislatívou. 


Zaujala Vás naša ponuka ? Kontaktujte nás.