Školenie zdravotníckych pracovníkov

Školenia zdravotníckych pracovníkov

 

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s Vyhláškou 444/2019 Z. z  o Internom systéme hodnotenia pacienta vykonávame školenia v súlade s Článkom V. Riešenie neodkladných stavov.

 

Bod 6. Všetci zdravotnícki pracovníci pracujúci na ambulancii pravidelne dvakrát ročne spravidla v marci a septembri daného kalendárneho roka absolvujú školenie poskytovania prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov. Školenie vykonáva akreditovaný inštruktor prvej pomoci.

Obsahom školenia je manažment akútnych stavov – KPR, AED, Anafylaxia, .... s použitím resuscitačného setu.

Školenie je určené aj pre ambulantnú sféru a vieme vykonávať aj v podmienkach ambulancie zdravotnej starostlivosti .