Zdravotnícka asistencia

Disponujeme plnohodnotnou profesionálnou záchranárskou výbavou pre viacero tímov záchranárov a sme schopní zabezpečiť zdravotnícku asistenciu na:

• Športových podujatiach rôzneho druhu
• Kultúrno – spoločenských akciách
• Hromadných podujatiach
• Podujatiach v náročnom teréne
• Prevozoch pacientov vyžadujúcich prítomnosť zdravotníckeho záchranára

Podľa Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch 578/2004 Z.z., §3 a §4,
sme právnickou osobou, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vykonávame zdravotnícke povolanie na základe vydanej licencie Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov, vydanou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

Pri organizovaní podujatí do 4000 divákov musí byť zriadené najmenej 1 miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom (§ 20 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí platný od 1.2.2014). Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené najmenej 2 miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.

Rozloženie síl a prostriedkov Vám navrhneme na mieru podľa parametrov Vášho podujatia tak,aby bolo zabezpečené podanie rozšírenej prvej pomoci do 5 minút od vzniku incidentu. 

Zaujala Vás naša ponuka ? Kontaktujte nás.