Čo si potrebujem priniesť na kurz prvej pomoci?

  • doklad o úhrade účastníckeho poplatku (alebo jeho overenú fotokópiu k nahliadnutiu),
  • písacie potreby, chuť a energiu vzdelávať sa,
  • my Vám pripravíme študijný materiál do ktorého si môžete písať poznámky a po kurze odniesť so sebou,
  • kvôli Vášmu pohodliu a praktickým nácvikom odporúčame prísť v športovom alebo inom pohodlnom oblečení.