Aká skúška ma čaká?

  • teoretická časť: test z 20 otázok náhodne vybraných zo súboru 150 otázok zverejnených akreditačnou komisiou MZ SR pre kurzy prvej pomoci,
  • praktická časť: riešenie modelovej situácie za použitia trenažérov, simulátorov a pomôcok.