Ako prebieha výučba v kurze prvej pomoci?

Vo všetkých akreditovaných kurzoch a výučbových miestach prebieha rovnako:

  • obsahovo (najčastejšie život ohrozujúce stavy, život zachraňujúce úkony, hlavné zásady poskytovania prvej pomoci),
  • materiálno-technickým zabezpečením,
  • výučbovo-pedagogickými metódami.

Praktický nácvik prebieha na moderných, kvalitných a spoľahlivých figurínach a trenažéroch podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, ktoré sú plne funkčné a ošetrované podľa odporučenia dodávateľa.