Akou formou je kurz prvej pomoci organizovaný?

  • prezenčná forma (účastník kurzu sa osobne zúčastní a zapíše sa do prezenčnej listiny – nemožnosť zastúpenia inou osobou) s priamym kontaktom lektora s účastníkom kurzu maximálnym počtom 15 účastníkov na jednu sadu výučbových pomôcok a jedného inštruktora
  • dištančná a e-learningová forma, on-line.