Kde sa koná kurz prvej pomoci?

V záujme udržania a zvyšovania kvality kurzy prvej pomoci prebiehajú v akreditovaných učebniach, akreditovanými inštruktormi a za použitia akreditovaných učebných pomôcok, trenažérov a akreditovanej metodiky výučby. U neakreditovaných výučbových programov prebiehajú kurzy podľa dohody s objednávateľom.