Kedy a aké potvrdenie dostanem?

  • vyhodnotenie skúšky ústnou formou hneď po jej ukončení ústnym vyjadrením: vyhovel/a – nevyhovel/a,
  • najneskôr do 5 dní po úspešnom absolvovaní skúšky organizátor doručí doporučenou poštovou zásielkou „Potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci“
  • po dohovore možná aj iná formou doručenia.