Kedy pôjdem na skúšku z poskytovania prvej pomoci?

  • po riadnom a úplnom absolvovaní kurzu prvej pomoci,
  • po vyplnení a doručení prihlášky na skúšku organizátorovi najneskôr do 15 dní od absolvovania kurzu prvej pomoci.