Pre koho je kurz prvej pomoci určený?

Pre laickú verejnosť (žiadatelia o vodičské oprávnenie a vodiči; zamestnávatelia v rámci BOZP; jednotlivci, ktorí sa chcú naučiť postarať sa o svojich blízkych v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života do príchodu profesionálnej pomoci a iní). Po dohode sme schopní program výučby prispôsobiť a „našiť“ na potreby objednávateľa.